Välirauhan aika

Talvisodan päätyttyä työvelvolliset kotiutettiin. Ensimmäiset joukot tulivat työmailleen toukokuuun puolessa välissä. Linnoitustyömailla työskenteli välirauhan aikana sekä

  • puolustusvoimain joukko-osastot että 
  • Linnoitustoimiston alaiset rakentajajoukot: 
  • henk.koht. työsopimuksella työvoimatoimiston kautta palkatut siviilit ja yritykset.

2/3 työvoimasta, 18049 henkeä, oli majoitettuna parakeihin, joita oli rakennettu vuoden 1941 toukokuun puoliväliin mennessä 811 kappaletta. Joissakin paikoissa asuttiin teltoissa, joita oli niitäkin 140. Paikalliset rakentajat, joita oli suurimmillaan noin 5000, asuivat kotonaan.

Linnoitustyömaitten työvoiman kehitys näkyy allaolevasta taulukosta:

Rakentajajoukot  muodostuivat henkilökohtaisilla työsopimuksilla palkatuista siviileistä sekä yksityisistä rakennusliikkeistä. Siviilityövoima hankittiin lähinnä työvoimatoimistojen kautta. Siviilityöntekijät oli organisoitu työryhmiksi, joista edelleen muodostettiin työpiirejä.Työryhmän vahvuus vaihteli 200 - 1500 mieheen. 

Koneitten määrä oli vähäinen ja esim. kaivutyö tehtiin lapiolla.

Jo talvisodan aikana heräsi Ruotsissa ajatus Suomen auttamisesta lähettämällä linnoittajia, joita enimmil-lään kevään 1940 lopulla Suomessa oli noin tuhat. Vielä työvoimaakin merkittävämpää oli Ruotsin taloudellinen tuki noin 253 Mmk. Merkittävä osa ko rahasta käytettiin työkoneitten hankintaan.