Suunnittelu

Talvisodan päätyessä, rauhan tulosta huolimatta tiedostettiin, että Neuvostoliittoa eivät tyydyttäneet Suomelta Moskovan rauhassa saamat alueet. Jo 22.3.1940 ylipäällikkö teki päätöksen, jonka mukaanlinja Klamila-Luumäki oliviipymättä linnoitettava ja mitä pikimmin varustettava kantalinnoituslaittein.

Kenraaliluutnantti E F Hanell määrättiin johtamaan Salpa- linjan rakentamista. Rakentamista ryhdyttiin valmistelemaan jo viikon kuluttua talvisodan päättymisestä.Kun Hanell’in tehtävät määritettiin 1.4. maavoimien käskyllä tuli hänen työelimekseen Maavoimien linnoitustoimisto, jonka Hanell sijoitti Myllykoskelle.

Linnoitustoimisto oli ehkä harhaanjohtava nimitys. Se oli yksi suurimmista esikunnista- Jo kesäkuun alussa sen vahvuus oli 149 henkeä ja vuoden lopulla jo 401.

Linnoitustoimiston avainhenkilöitä Linnoitustöiden johtajan alaisina olivat:

 • Yleinen osasto: Ev G Heinrichs
 • Suunnitteluosasto: Ev O Bondsdorff
 • Rakennusosasto: Ins A W Liljeberg, myöhemmin L I Ruoslahti ja H A Relander. Rakennuspäällikön apulaisena toimi betonitekniikan asiantuntija ins A Junttila
 • Tiliosasto: ekonomi P Reinilä
 • Osastojaon ulkopuolella Linnoitustöiden tarkastaja ev V Vainio. 

Rahoitus

Salpalinja rahoitettiin luonnollisestikin valtion budjetista. Lisänä oli ruotsalaisten antama apu.
Varoja saatiin vuonna 1940 lisätalousarvio ml 716 mmk ja Hanellin esitys vuoden 1941 rahoitukseksi 1326 mmk. Vuonna 1941 kesäkuun alkuun mennessä varoja oli käytetty n 1000 mmk.

Rakentamisen kiireysjärjetys

Oleellinen tekijä rakentamista suunniteltaessa oli kiireysjärjstyksen määrittäminen.

Maavoimien komentaja määritti sen toukokuussa seuraavasti:

 • Suomenlahti--Kivijärvi
 • Suomenlahti-Säkäjärvi
 • Miehikkälän tie
 • Säkäjärven pohjoispään tie
 • Hauhiankosken tie
 • Hostikan tie
 • Kivijärvi-Saimaa
 • Rutolan kannas
 • Ruoholammen-Suviselan kannas

Sisävesialueen järvikannakset:

 • Puumala,Hintsala, Kulennoinen, Virrat, Jussilanniemi
 • Höytiäisen kannas
 • Nurmes

Kiireysjärjestys oli puutteellinen ja sitä tarkistettiin työn edistyessä.