Miehikkälä

Salpalinja-museolla saa monipuolisen kuvan yhden puolustuskeskuksen ja sitä kautta koko Salpalinjan linnoitteista, rakenteesta ja rakennushistoriasta. Perusnäyttely muodostuu päärakennuksen näyttelystä ja multimedioista sekä kunnostettuja linnoitteita sisältävästä ulkomuseoalueesta. 

Johdantona Salpalinjan historiaan toimii 15 minuutin mittainen lyhytelokuva Suomen Salpa - viimeinen este. Rajan lukko - Salpalinja Miehikkälässä 1940-1944 -näyttely esittelee 1900-luvun alkupuolen linnoitushistorian lisäksi linnoitustöiden erityispiirteitä Miehikkälän alueella.

Ulkoalueella linnoitteisiin voi tutustua jylhän kallioisessa metsämaastossa sijaitsevilla, opastauluin varustetuilla reiteillä. Museoalue on aikoinaan ollut osa Salpalinjan pääasemaan kuulunutta vahvennetun komppanian puolustuskeskusta. Miehikkälän kirkonkylältä Taavettiin johtava tien kautta vihollinen olisi helposti pystynyt etenemään länteen ja luoteeseen johtaville tiesuunnille. Tämä huomioiden Taavetintie nykyisen museoalueen kohdalta linnoitettiin vahvasti.  Alueelle on voi nähdä muun muassa neljä teräsbetonikorsua, louhittua ja maahan kaivettua taistelu- ja yhteyshautaa sekä erilaisia kenttälinnoitteita. Panssaritorjuntaa varten on tehty harvinainen betoninen panssaritorjuntatykkipesäke, panssarikiviestelinjaa, kaivantoestettä ja panssaritorjuntatykin tuliasema 75 K 40 -tykkeineen.  Panssaritorjuntatykkipesäkkeen ampuma-aukon kohdalla jyrkässä kalliorinteessä on aikoinaan myös ollut hyvin moderni kolmella myllyllä varustettu betoniasema.

Salpalinja-museo avasi toukokuussa 2009 Miehikkälän kirkonkylällä  erikoisnäyttelyn "Salpalinja - Itsenäisen Suomen suurin rakennushanke". Näyttely sisältää tietoa eversti Valo Nihtilän merkityksestä puolustusasemien suunnittelussa sekä Salpalinjan vaiheista kylmän sodan vuosina. Näyttelyssä voi nähdä myös vanhoja filmejä Salpalinjan ajasta.